Konstsim är en idrottsgren i skymundan. Den utövas i princip bara av kvinnor och tas inte alltid på allvar. SKs:H vill bidra till att ändra på detta. Medlemmarna är alla över 40 år och inga elitidrottare, men vi har högt ställda ambitioner på det vi vill förmedla.

Portfölj med logo

OM SKs:H

Stockholm Konstsim Herr grundades 2003 och är Sveriges första konstsimklubb för män. Det är en ideell förening och är en del av SS Stockholm Konstsim. Träningsanläggning är Forsgrénska badet i Stockholm.

Bild med konstsimsformationen köttflotten

KONSTSIMHISTORIK

Förebilderna till vad vi i dag kallar konstsim hittar man i slutet av 1800-talet. Det var då man i en ambition att skapa en ny sorts vattenunderhållning började arbeta med olika mönster och ornament i vatten. De första konstsimmarna som utförde denna “vattenbalett” var män. Även den första kända tävlingen, i Berlin 1891, arrangerades för manliga simmare.

Men det finns många som gör anspråk på att ha varit först. Australienska simmaren Annette Kellerman sägs att ha sått ett frö när hon uppträdde i en vattentank av glas i New York 1907. Katherine “Kay” Curtis utförde något som liknade konstsim, som motion för kvinnor. Hennes Modern Mermaids kan ses som föregångare till Esther Williams vattenshower.

Man brukar också hävda att konstsimmet av i dag, eller “synkroniserad simning” som sporten kallas internationellt, har sina rötter i säkerhetskurserna vid Royal Life Saving Society, med start på 1920-talet. En grupp kanadensiska kvinnor, ledda av Margaret “Peg” Seller, utförde något som de kallade “ornamental swimming”.

Sporten växte framför allt i USA. Män deltog till en början, men gradvis kom konstsimmet att bli en renodlad kvinnoidrott.
Konstsim var uppvisningsgren vid Pan American Games i Buenos Aires 1951 och olympisk uppvisningsgren i Helsingfors 1954. Konstsim invigde VM i simning i Belgrad 1973. Officiell olympisk gren i Los Angeles 1984. I OS sker konstsimtävlingar med par- respektive lagprogram, och fortfarande enbart kvinnor.

KONTAKT

Kontakta oss på info@sksh.se , eller Sam Victorin, +46708406299
På vår Facebooksida uppdaterar vi vad som händer.

Bankgiro: 5395-9284
Organisationsnummer: 802415-2392

Torruppträdande Malmö 2012 Uppträdande på Popaganda 2014 Torruppträdande i Stockholm 2012